Preteen schoolgirl doing her homework wi
Media Room

Our Boys Varsity Basketball Team 
Makes their First-Ever State Win!!

SINAI SENIOR GROUP
Senior ELIJAH CHANCE
SENIOR MEDINA
SENIOR SMITH
SENIOR FOWLER
SENIRO DIXON
SENIOR BERCLIFF
SENIRO ESTIME
sinai & Eastern scores.png
Sinai Basketball scores.png